अङगालोको न्यानो

अङगालोको न्यानो पनमा बाँधिदेउन
भोलिके होला आझै माया लाईदेउन
फुल नफुलि भँवरा लोभिन्न, लोभिन देउन
तन्‌मन्‌ नदुबि माया बसिन्न, दुबन देउन
अङगालोको न्यानो…

छेकेर यो माया छेकिन्न, छेक्न नखोजन
रोकेर यो माया रोकिन्न, रोक्न नखोजन
तारा बिच आकासमा उड्न हात देउन
आकासको जुनलाई छुन साथ देउन
अङगालोको न्यानो…

Lyrics – Mira Shah/Deepak
Music – Deepak

Share : facebooktwittergoogle plus
pinterestNo Response

Leave us a comment


No comment posted yet.

Leave a Reply