Baisako Ghumto

Baisako Ghumto Bhitra Phooleko Tyo Timro Jowana

Bhana K Garyeu Malai Basdaina Kahin Kina Yo Mana

Jandina Timilai Chodera Aauna Laajalai Chodera

Jaun Hami Dherai Tadha Tadha Dherai Tadha

 

Kati Din Jowan Mero Samhali Rakhaun

Kati Din Bato Timro Heri Rakhaun

Pugnucha Dherai Tadha Aasaima Kati Banchaun

Sukhima Jiuna Sakdina Timi Binako Yo Jiwan

Bhana K Garyeu Malai Basdaina Kahin Kina Yo Mana

 

Dui Din Ko Jindagani Sanga Basi Samhalaun

Pal Bharko Jawani Lai Eklo Kasari Ma Bitaun

Kathin Cha Yaha Eklo Jiuna Pani Hanso Binako Jindagani

Aavash Jaba Timro Man Ma Aaunda Chatpatincha Kina Yo Man

Bhana K Garyeu Malai Basdaina Kahin Kina Yo Mana

 

Baisako Ghumto Bhitra Phooleko Tyo Timro Jowana

Bhana K Garyeu Malai Basdaina Kahin Kina Yo Mana

Jandina Timilai Chodera Aauna Laajalai Chodera

Jaun Hami Dherai Tadha Tadha Dherai Tadha

 

Share : facebooktwittergoogle plus
pinterestNo Response

Leave us a comment


No comment posted yet.

Leave a Reply