Timi Mero

Timi Mero Jiwan Ko Bhul Hau Bhane Yo Bhul Harek Janam Manjur Cha

Timi Mero Jiwan Ma Aunsi Hau Bhane Andhakar Harek Janam Manjur Cha

Timi Mero Jiwan Ko Bhul Hau Bhane Yo Bhul Harek Janam Manjur Cha

 

Ma Phool Timi Kanda Bhanchau Bhane

Yo Bijhai Harek Patak Swikaar Cha

Timi Mero Mutuko Ghau Hau Bhane Yo Dukhai Feri Pani Swikaar Cha

Timi Mero Jiwan Ko Bhul Hau Bhane Yo Bhul Harek Janam Manjur Cha

 

Timi Mero Jiwan Ko Bedana Hau Bhane

Yo Pida Hareka Janam Ma Merai Bho

Timi Mero Gaha Ma Sandain Baschau Bhane Ye Nayan Jhuni Jhuni Lai Timrai Bho

Timi Mero Jiwan Ko Bhul Hau Bhane Yo Bhul Harek Janam Manjur Cha

Timi Mero Jiwan Ma Aunsi Hau Bhane Andhakar Harek Janam Manjur Cha

Timi Mero Jiwan Ko Bhul Hau Bhane Yo Bhul Harek Janam Manjur Cha

Share : facebooktwittergoogle plus
pinterestNo Response

Leave us a comment


No comment posted yet.

Leave a Reply