अल्लारे

जाउ फर्केर जाउ, नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..

नआउ फर्केर जाउ, नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..

झुतो नि म होईन, सोझो नि म छैन
चाल मेरो बतासे हात सम्हाल्ने छैन
मोहनीको बाटो जान्दै नजाने म परे अल्लारे
खोला वारी कहिले म खोला पारी पर्‍यो मेरो मन

सधै पछी आएर म सताउने होईन
ज्यानै दिने मायामा सोच मेरो छैन
पुर्पोरो यो मायामा कहिले पनि फसेन
जिस्कौन्दै हिदिन्छ बरु फसिदैन कहिं पनि

जाउ फर्केर जाउ नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..

नआउ फर्केर जाउ नलाउ पिरती नलाउ
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..
म त हावा सँगै आउछुँ हुरिमा नै हराउछुँ..

मोहनीको बाटो जान्दै नजाने म परे अल्लारे
खोला वारी कहिले म खोला पारी पर्‍यो मेरो मन
पुर्पोरो यो मायामा कहिले पनि फसेन
जिस्कौन्दै हिदिन्छ बरु फसिदैन कहिं पनि

Deepak Bajracharya – Allare Lyrics

Share : facebooktwittergoogle plus
pinterestNo Response

Leave us a comment


No comment posted yet.

Leave a Reply